Hypnose og hypnoterapi

Hypnose er en sindstilstand, som giver adgang til dit ubevidste sind, mens hypnoterapi er navnet på den terapeutiske form, hvor hypnose indgår.

Hypnoterapi

Hypnoterapi er en rolig form for terapi, hvor du kan få skabt de positive ændringer i dit liv, som du måtte ønske.

Hypnoterapi omfatter en grundig samtale, hvor vi taler om, de problemer eller adfærdsmønstre, du ønsker at få ændret.

Efterfølgende guider jeg dig ind i hypnose, som du vil opleve som en rolig og rar afslapning.

Når du bliver guidet ind i hypnose, skal du overhovedet ikke foretage dig noget som helst.

Du kan tillade dig at slappe fuldstændig af. Har du bekymringer omkring, om du kan slappe nok af, kan du bare slippe disse bekymringer, da det er mit ansvar, at få dig til at slappe så meget af, at du kommer ind i en behagelig afslappet hypnosetilstand.

Du kan med andre ord ikke gøre noget som helst forkert.

Hypnoterapi er en rolig form for terapi

Hypnose

Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand. Det er en indadrettet tilstand, hvor man kommer i kontakt med tilstande og ressourcer, som man normalt ikke er i kontakt med og hvor vi er modtagelige over for nye forslag og forandringer.

Hypnose fokuserer energien i det ubevidste sind på en ting og den går uden om det bevidste sind.

Hypnose er en helt naturlig sindstilstand. Der opstår en mild hypnotisk tilstand, når vi læser en god bog, kører bil, slapper af, ser en god film eller lign. Mange har også oplevet at have kørt i bil fra deres hjem til job, og når de kommer frem, har de en oplevelse af, at de faktisk ikke aner, hvordan de er kommet fra hjem til job..

Når en ting er indlært, f.eks. når vi har lært at gå, cykle etc., lagres den i underbevidstheden, som derefter sørger for, at vi kan gøre disse ting – helt uden at tænke over det.

Det er praktisk, når vi taler om at gå, cykle osv., men det er ikke hensigtsmæssigt, hvis det, vi har lært, skaber problemer for vores daglige liv – eksempelvis; at være bange for forskellige ting, at have følelsen af ikke at være god nok m.v.

Underbevidstheden

Underbevidstheden rummer alle vore erindringer og erfaringer, alle vore følelser og personligheds-mønstre samt mange positive indre ressourcer.

Når vi oplever en problemstilling, skyldes det ofte at en tidligere mindre positiv oplevelse har skabt en indre blokade, som gør at underbevidstheden ikke kan finde frem til de nødvendige indre ressourcer, som vi kan have behov for i en given situation.

Hypnose og hypnoterapi er den metode, hvor man direkte kan assistere underbevidstheden til at finde ressourcerne til den ønskede forandring. Samtidig giver hypnose kontakt til underbevidsthedens ressourcer, så de bliver en naturlig del af vores liv og hverdag. Og det varer ved, netop fordi forandringen er sket på det ubevidste plan.

Derfor skaber hypnose og hypnoterapi positive ændringer i dit sind.

Gør noget godt for dit sind
Gør noget godt for dit sind

Hypnose og hypnoterapi skaber positive ændringer i dit sind

Hypnose gør en positiv forskel for din teenager

Vidste du at hypnose også kan skabe en positiv ændring hos teenager?

BEHANDLING  PRIS  VARIGHED 
Hypnose /Hypnoterapi behandling  kr. 1.025,-          1 – 1,5 time 
Hypnose /Hypnoterapi – Klippekort   3 gange
Hypnose /Hypnoterapi – Klippekort   5 gange
Hypnose /Hypnoterapi – Klippekort 10 gange
kr. 2.850,-
kr. 4.500,-
kr. 8.500,-
   3 x 1 – 1,5 time
  5 x 1 – 1,5 time
10 x 1 – 1,5 time


* Klippekortet kan kombineres med øvrige behandlinger fra Mental Sund