Faq om hypnose

Ofte stillede spørgsmål & svar om hypnose

Første behandling varer ca. 1½ time. Den omfatter en grundig samtale, hvor de problemer eller adfærdsmønstre, der ønskes ændret, bliver belyst.

Efterfølgende behandlinger ca. 1-1½ time.

Du får forklaret, hvad der vil ske og har mulighed for at stille spørgsmål før selve behandlingsforløbet starter.

For at finde ind til den oprindelig årsag til dit problem, guider jeg dig ind i hypnose. På denne måde får jeg adgang til din underbevidsthed.

Da din underbevidsthed rummer alle de informationer som ikke er tilgængelige for dit bevidste sind, er det her at forklaringen til dit pågældende problem findes.

I de fleste tilfælde er 2-4 behandlinger nok. Det fleste mærker allerede en stor forskel allerede efter 1. gang og enkelte bliver helt problemfri efter bare én behandling.

Ændringen varer ved og påvirker dit liv positivt, ofte også på flere områder end forventet.

For god ordens skyld, skal det nævnes at du ikke kan blive hypnotiseret mod din vilje og du kan ikke blive hypnotiseret til at noget andet, end det der er aftalt.

.

Det er en stor glæde at arbejde med børn. De reagerer som regel hurtigt og positivt på hypnose, som med fordel kan bruges til at løse mange af deres problemer.

Behandlingen med børn består af Børnehypnoterapi og tager udgangspunkt i udviklingspsykologien på en sådan måde, at fremgangsmåden samt indholdet i hypnoseforløbet tager udgangspunkt i barnets alder og udviklingstrin.

De fleste børn har en god fantasi, er åbne og spontane og har få begrænsende overbevisninger, hvilket betyder, at der som oftest ikke skal så mange behandlinger til, før der er skabt den ændrede adfærd, der er behov for og som gør, at barnets problem bliver løst på en rar og behagelig måde for barnet.

Hypnose kan hjælpe udfordrede børn til at få en bedre livskvalitet, når man

• hjælper dem til at få en indre ro
• styrker deres selvværd
• styrker deres tiltro til omgivelserne
• dæmper/ fjerner deres angst (i de tilfælde hvor angst er en udfordring)
• dæmper/ fjerner deres indre vrede (i de tilfælde hvor vrede er en udfordring)

Børn som oplever

• indre uro
• lavt selvværd
• manglende tiltro til omgivelserne
• angst
• vrede
• eller børn som har fået en diagnose

har ofte en nedsat livskvalitet.

De kan med fordel hjælpes via hypnose behandlinger, til at få en bedre livskvalitet og mere ro ind i hverdagen.

I hypnose arbejder man med det ubevidste sind, som netop er det sind, der passer på os.
Det er det ubevidste sinds fornemste opgave at sørge for vores overlevelse.

Derfor bestemmer man helt selv, om man vil lade sig påvirke, hvilket betyder at man ikke kan få en person til at gøre noget, vedkommende ikke vil. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.

I tidligere tid, benyttede man en autoritær hypnose.
Det er ikke alle mennesker som bryder sig om denne tiltale form, og da det ubevidste sind passer på os og er opmærksom, kan nogle mennesker have en enorm modstand på en autoritær hypnose, hvilket betyder at det, for dem er svært at blive hypnotiseret via den autoritære form.

Den form for hypnose man benytter i dag der den tilladende form for hypnose, hvor man samarbejder med underbevidstheden om at opnå det ønskede mål, man har talt med hypnotisøren om, før man bliver hypnotiseret.

De fleste kan hypnotiseres med den tilladende hypnosemetode, og den kan virke uanset, hvor dybt personen går i hypnose.

Det mest almindelige er, at en del af bevidstheden er til stede og at man hører alt eller en del af det, der bliver sagt. Det afhænger af, hvor dyb du går i trance. Jo dybere i trance, jo mindre vil du kunne huske, hvilket er godt, da det betyder at der er adgang til det ubevidste sind, uden at det bevidste sind ”blander sig”.

Måske du vil have en følelse af at du har sovet, men det er i orden. Jo mere afslappet du er og jo dybere du går i trance, de stod bedre. Måske du vil have en følelse af, at du kun har været i hypnose i ganske kort tid og det er også fint.

Det er ikke muligt at hypnotisere dig mod din vilje. Det er dit ubevidste sind, som passer på dig. Det betyder at hvis du har modstand på at blive hypnotiseret, kan det simpelthen ikke lade sig gøre.

Du vil altid vågne op. Det værste der kan ske er, at du falder i søvn og vågner efter et stykke tid.