Afhjælpning af sygdom og fysiske lidelser

Grunden til, at vi får en sygdom eller en fysisk lidelse, kan have mange årsager.

Man siger, at mindst 70% af alle fysiske sygdomme er psykosomatiske, dvs. at der ligger en psykisk ubalance til grund for den fysiske sygdom og det er netop derfor, at hypnose kan skabe en positiv ændring.

Der er med andre ord rigtig meget, der kan ”sætte sig” – skabe uro i menneskets balance.

Det interessante er årsagen til, at hypnose enten kan fjerne eller minimere sygdomme og fysiske problemer.

Via hypnose arbejder jeg med årsagen til din problemstilling.

Hos mine klienter oplever jeg, at årsagen til deres sygdom/fysiske skader bl.a. kan skyldes traumer, skyldfølelse, meget dårligt selvværd, selvstraf, identitetsproblemer, uløste problemer, negative overbevisninger om sig selv, prægning fra andre og overbelastning i forbindelse med stress.

Da der kan være flere årsager til sygdom eller fysiske lidelser, afdækker jeg i mine behandlinger årsagen eller årsagerne.

Jeg har udarbejdet et koncept, som kommer hele vejen rundt om de årsager, der ligger til grund for sygdommen/fysiske lidelser for at sikre mig, at der bliver ryddet op, at den indre balance bliver styrket, så kroppen dermed får det bedre.

Dette foregår via samtale-terapi og hypnose.

Mine klienter oplever, at enten formindskes symptomerne på deres sygdom/fysiske lidelse, eller den forsvinder fuldstændigt. Det er vigtigt at nævne, at klienten har et medansvar for helingen – har lyst til at blive rask og vil arbejde med.

Hvilke fysiske problemer, jeg har arbejdet med, er måske knap så væsentligt, men blot for at nævne nogle har jeg hjulpet klienter til at kunne gå igen, helbredt allergier, astma, maveproblemer, kroniske smerter og nervesmerter, diabetes 2, MCS, leddegigt, psoriasis, lammelse i ben og arme, hævet og betændt achillessene, uforklarlige rygsmerter, migræne, fibromyose og mavesmerter

Det er dog vigtigt at huske, at der ingen garanti er ved hypnosebehandling. Om du får en lindring eller dine symptomer forsvinder helt, kan kun tiden vise.

Der er flere årsager til, at man kan få en sygdom eller en fysisk lidelse.

Sygdom er en besked om, at noget er galt

Nogle mennesker accepterer, at de har fået en sygdom/fysisk lidelse og lever med den – tager medicin eller anden anbefalet behandling. Det er der intet galt i !!! Lad mig understrege, at det altid er vigtigt at søge læge, hvis man mærker ubalancer i kroppen.

Det er yderst sjældent, at et menneske bliver alvorligt syg fra den ene dag til den anden. Kroppen kommer med mange signaler, og såfremt der ikke bliver taget hånd om dem – lyttet til dem – bliver signalerne kraftigere og kraftigere, og så er det, at det kan ske, at et menneske bliver alvorligt syg.

Den eller de psykiske ubalancer, der kan ligge til grund for den fysiske sygdom, kan gemme sig mange steder i det ubevidste sind.

Da de psykiske ubalancer ligger på det ubeviste plan, er det sjældent muligt at ændre på det med det bevidste sind.

Det er her, at hypnose virkelig kan gøre en forskel, da man via hypnose kan komme direkte i kontakt med underbevidstheden for at skabe den ønskede forandring.

Det er derfor vigtigt, at du lytter til dig selv. Hvordan har du det, hvordan har dit selvværd det – bliver du påvirket af andre i mindre positiv retning, har du nogle indre konflikter, du kæmper med, eller måske nogle følelser, som påvirker i negativ retning,

Du kan gøre mange ting selv, men hvis årsagerne til din sygdom/fysiske lidelser ligger dybt i dit sind i form af trauma mv, bør du søge professionel hjælp til at få ryddet op i dit ubevidste sind og dermed i din indre balance.

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte mig for en få vendt din problemstilling.

Jeg behandler ikke personer med psykoser/psykotiske lidelser samt personer med diagnosticeret skizofreni.

Gør noget godt for dit sind
Hjerte-opererede får ofte angst efter operationen

Jeg kontaktede Tulle som ville hjælpe mig af med angsten, via Hypnose. Efter to behandlinger har jeg fået mit dejlige liv tilbage. Og livet er igen blevet herligt.
Ole Hejl

parfume
Min muskelsvinds-lidelse fylder mindre

Det har været en fantastisk rejse, jeg har været på under Tulle Hyllesteds kompetente og empatiske behandling.

Jeg har lært teknikker så min muskelsvindslidelse fylder mindre. Jeg kan mere og mere. Jeg bruger færre hjælpemidler.

Lissie Kirk
BEHANDLING  PRIS  VARIGHED 
Hypnose /Hypnoterapi behandling  kr. 1.050,-          1 – 1,5 time 
Hypnose /Hypnoterapi – Klippekort   3 gange
Hypnose /Hypnoterapi – Klippekort   5 gange
Hypnose /Hypnoterapi – Klippekort 10 gange
kr. 2.850,-
kr. 4.500,-
kr. 8.500,-
   3 x 1 – 1,5 time
  5 x 1 – 1,5 time
10 x 1 – 1,5 time


* Klippekortet kan kombineres med øvrige behandlinger fra Mental Sund