Gør noget godt for dit sindHypnose gør en forskel

Hypnosebehandling

til afhjælpning af sygdom, funktionelle & fysiske lidelser

Hypnosebehandling til afhjælpning af sygdom & fysiske lidelser
Som Hypnose Psykoterapeut med speciale i hypnose behandling af sygdomme og fysiske lidelser har jeg bl.a. hjulpet klienter til at komme til at gå igen, helbredt allergier, astma, maveproblemer, kroniske smerter og nervesmerter, diabetes 2, MCS, leddegigt, psoriasis, lammelse i ben og arme, hævet og betændt achillessene, uforklarlige rygsmerter, tinnitus, migræne, fibromyose og mavesmerter.

Det er efterhånden en lang række sygdomme og fysiske problemer, som jeg har haft held med at hjælpe klienterne af med.

Hvilke fysiske problemer, jeg har arbejdet med, er måske knap så væsentligt. Det interessante er årsagen til, at hypnose kan enten fjerne eller minimere sygdomme og fysiske problemer.

Årsagen til mine klienters sygdom/fysiske skader har bl.a. skyldtes traumer, skyldfølelser, meget dårligt selvværd, selvstraf, identitetsproblemer, uløste problemer, negative overbevisninger om sig selv, prægning fra andre og overbelastning i forbindelse med stress.

Da der kan være flere årsager til sygdom eller fysiske lidelser, afdækker jeg i mine behandlinger årsagen eller årsagerne.

Jeg har udarbejdet et koncept, som kommer hele vejen rundt om de årsager, der ligger til grund for sygdommen/fysiske lidelser, for at sikre mig, at der bliver ryddet op, at den indre balance bliver styrket, så kroppen dermed får det bedre. Dette foregår via samtale-terapi og hypnose.

Mine klienter oplever, at enten formindskes symptomerne på deres sygdom/fysiske lidelse, eller den forsvinder fuldstændigt. Det er vigtigt at nævne, at klienten har et medansvar for helingen – har lyst til at blive rask og vil arbejde med.

Der er flere årsager til, at man kan få en sygdom eller en fysisk lidelse: 

Sygdom er en besked om, at noget er galt.

Nogle mennesker accepterer, at de har fået en sygdom/fysisk lidelse og lever med den – tager medicin eller anden anbefalet behandling. Det er der intet galt i !!! Lad mig understrege, at det altid er vigtigt at søge læge, hvis man mærker ubalancer i kroppen.

Mindst 70% af alle fysiske sygdomme er psykosomatiske, dvs. at der ligger en psykisk ubalance til grund for den fysiske sygdom, og det er netop derfor, at hypnose kan skabe en positiv ændring.

Der er med andre ord rigtig meget, der kan ”sætte sig” – skabe uro i menneskets balance.

Det er yderst sjældent, at et menneske bliver alvorligt syg fra den ene dag til den anden. Kroppen kommer med mange signaler, og såfremt der ikke bliver taget hånd om dem – lyttet til dem – bliver signalerne kraftigere og kraftigere, og så er det, at det kan ske, at et menneske bliver alvorligt syg.

Den eller de psykiske ubalancer, der kan ligge til grund for den fysiske sygdom, kan gemme sig mange steder i det ubevidste sind.

Da de psykiske ubalancer ligger på det ubeviste plan, er det sjældent muligt at ændre på det med det bevidste sind.

Det er her, at hypnose virkelig kan gøre en forskel, da hypnose er den metode, hvor man direkte kan assistere underbevidstheden til at finde ressourcerne til den ønskede forandring.

Det er derfor vigtigt, at du lytter til dig selv. Hvordan har du det, hvordan har dit selvværd det – bliver du påvirket af andre i mindre positiv retning, har du nogle indre konflikter, du kæmper med, eller måske nogle følelser, som påvirker i negativ retning,

Du kan gøre mange ting selv, men hvis årsagerne til din sygdom/fysiske lidelser, ligger dybt i dit sind i form af trauma mv, bør du søge professionel hjælp til at få ryddet op i dit ubevidste sind og dermed i din indre balance.

Har du brug for hjælp til få et bedre helbred, tilbyder Tulle Hyllested selvhypnose-kurser, foredrag/workshop om Mental sundhed i krop og sind, samt individuelle behandlingsforløb.

Jeg behandler ikke personer med
psykoser/psykotiske lidelser samt personer med diagnosticeret skizofreni.