Traumer

Jo længere vi lever, jo større sandsynlighed er der for, at vi oplever traumer.

Trauma er en psykologisk, følelsesmæssig reaktion på en begivenhed eller en oplevelse, der er dybt forstyrrende eller foruroligende.

Det, der skaber et traume, er forskelligt fra person til person, da vi mennesker reagerer forskelligt på de ting, vi oplever igennem livet.

Det, der kan skabe et traume, kan f.eks. være at have været involveret i en ulykke, have en sygdom eller skade, dødsfald, eller det at gå igennem en skilsmisse.

Imidlertid kan det også omfatte ekstreme oplevelser, der er alvorligt skadelige såsom voldtægt eller tortur.

Effekterne af uløste traumer

Selv når minder fra traumet er skjult for en persons bevidsthed, kan der komme reaktioner senere i livet, der vil blive synlige i personens daglige liv.

Virkningerne af uløste traumer kan være ødelæggende. Det kan påvirke vores vaner, hverdag og livssyn og kan påvirke hele vores liv.

Det kan påvirke vores familieliv og vores relationer til andre mennesker.

Det kan udløse ægte fysiske smerter, symptomer og sygdomme og det kan føre til selvdestruktiv adfærd, afhængighed og mindre godt selvværd.

Nogle af de mest almindelige symptomer på uløste traumer:

 • følelse af skam
 • følelse af, at føle sig værdiløs eller uden betydning
 • kronisk eller vedvarende depression
 • undgår mennesker, steder eller ting, der kan være relateret til den traumatiske begivenhed
 • flashbacks, mareridt og kropshukommelser vedrørende den traumatiske begivenhed
 • afhængighed
 • spiseforstyrrelser
 • søvnproblemer
 • følelse af ensomhed
 • konstant følelse af at være på vagt
 • selvmordstanker
 • ukontrollerbar vrede
 • selvskade, skæring og lemlæstelse
 • ikke kunne tolerere konflikter, som man engang ville have kunnet
 • uforklarlig eller irrationel frygt for mennesker, steder eller ting
 • irritation,
 • dårlig koncentration
 • humørsvingninger
 • stress
 • indre uro
 • følelser af tristhed og fortvivlelse
 • uforudsigelige følelser
 • fysiske symptomer, såsom kvalme og hovedpine
 • skyldfølelser
 • følelser af isolation, håbløshed, magteløshed
 • fysiske problematikker
 • funktionelle problematikker
 • angst eller panikanfald, der forekommer i, hvad der ville blive betragtet som normale situationer

 Enkeltpersoner reagerer på traumer på forskellige måder. 

Kan du nikke genkendende til en eller flere symptomer, kan det være at du har et traume, bevidst eller ubevidst.

For at styrke din mentale sundhed, er det en god ide at få ryddet op i dit inderste, uanset om det handler om et traume eller andet, som generer dit indre sind.

Typer af traumer

Komplekse traumer

Komplekse traumer sker gentagne gange. Det resulterer ofte i direkte skade på det enkelte menneske. Virkningerne af komplekse traumer er stigende, da den traumatiske oplevelse ofte forekommer inden for en bestemt tidsramme eller inden for et specifikt forhold og ofte i en bestemt indstilling.

Post-traumatisk stresslidelse (PTSD)

Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) kan udvikle sig, efter at en person er blevet udsat for en skræmmende begivenhed eller har været gennem en prøvelse, hvor intens fysisk skade opstod eller blev truet. Lidende af denne PTSD har vedvarende og skræmmende tanker og minder om deres prøvelse.

Udviklingsmæssig traumeforstyrrelse

Udviklingstraumeforstyrrelse opstår i løbet af et barns første tre leveår. Resultatet af misbrug, forsømmelse og / eller opgivelse. Det forstyrrer spædbarnet eller barnets udvikling. Det forstyrrer offerets evne til at knytte sig til en voksen.

Chok

Ofte er chok og benægtelse typiske reaktioner på en traumatisk begivenhed. Over tid kan disse følelsesmæssige reaktioner falme, men kan også give reaktioner på lang sigt.

Underbevidstheden

Underbevidstheden rummer alle vore erindringer og erfaringer, alle vore følelser og personligheds-mønstre samt mange positive indre ressourcer.

Når vi oplever en problemstilling, skyldes det ofte at en tidligere mindre positiv oplevelse har skabt en indre blokade, som gør at underbevidstheden ikke kan finde frem til de nødvendige indre ressourcer, som vi kan have behov for i en given situation.

Hypnose/Hypnoterapi er den metode, hvor man direkte kan assistere underbevidstheden til at finde ressourcerne til den ønskede forandring. Samtidig giver hypnose kontakt til underbevidsthedens ressourcer, så de bliver en naturlig del af vores liv og hverdag. Og det varer ved, netop fordi forandringen er sket på det ubevidste plan.

BEHANDLING  PRIS  VARIGHED 
Traume behandling  kr. 1.000,-          1 – 1,5 time 
Traume behandling – Klippekort   3 gange
Traume behandling – Klippekort   5 gange
Traume behandling – Klippekort 10 gange
kr. 2.850,-
kr. 4.500,-
kr. 8.500,-
   3 x 1 – 1,5 time
  5 x 1 – 1,5 time
10 x 1 – 1,5 time