Gør noget godt for dit sindHypnose gør en forskel

Tab op til 10 kilo og bibehold din nye vægt

Mental Vægttab

Mentalt vægttab

Tab dig op til 10 kilo vha hypnose

Der kan være flere årsager til ønsket om et vægttab.

Nogle mennesker oplever, at det kan være meget svært at komme i gang, andre oplever, at de spiser sundt og måske ovenikøbet dyrker jævnlig motion, dog uden at det ændrer noget særligt ved vægten.

Uanset hvad, kan det være ret frustrerende at have et ønske om vægttab og opleve, at der ingenting sker

I forbindelse med vægttab er det oftest det du putter i munden samt motion, der er fokus på. Det fungerer for nogle, men ikke for alle.

Forklaringen på, at fokus på mad og motion ikke altid er nok, kan ligge gemt i det ubevidste sind.

Som mennesker har vi en del skjulte tankemønstre og opfattelser, som rent faktisk kan være grunden til, at der blokeres for et vægttab.

Måske du kan have nogle overbevisninger bevidste eller ubevidste som disharmonerer med dit bevidste ønske om vægttab.

Hvis du f.eks. tænker;

*  at du ikke kan tage dig sammen til tabe dig
*  jeg kan ikke tabe mig
*  jeg starter i næste uge

kan disse overbevisninger bremse dig.

Nogle mennesker har en tendens til at trøstespise, hvis der er noget i livet, der driller. Det kan være meget svært, at bryde den vane og specielt, hvis man ikke er bevidst om den.

Sådan foregår Mentalt Vægttab

Først mødes vi til et interview af ca 1,5 times varighed.

Efter interviewet klarlægger jeg, hvad det er, der ligger til grund for, at du har svært ved at tabe dig.
Som i førnævnte eksempel kan det være, at du har nogle overbevisninger, som støtter dit ubevidste sind i en mindre heldig retning, så du faktisk selv uden at vide det blokerer for dit vægttab.

Det kan også skyldes andre opfattelser og holdninger (dine indre repræsentations-systemer), som kommer til udtryk via dette interview.

Ud fra interviewet udarbejdes et analyseresultat, som jeg gennemgår sammen med dig.

Efterfølgende ændres de mindre hensigtsmæssige indre repræsentationssystemer, som ligger til grund for blokeringen af dit vægttab.

Dette kan foregå via terapi eller via hypnose på den måde, du ønsker.

Hvis analysen af interviewet ikke viser nogen blokeringer.

Skulle det vise sig, at der ud fra analysen af interviewet ikke ligger nogle blokeringer, vil du blive tilbudt et vægttabs-forløb via hypnose.

Læs mere om hypnose ved at klikke her

Yderligere information

Du tilbydes en samlet pakke, som består af 4 sessioner og indeholder følgende:

* Interview
* Tilbagemelding på interview
* Ændring af dine indre repræsentationssystemer (dem der blokerer for vægttab)
* Coaching omkring ændring af livsførelse & livssyn
* Opfølgning

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Anotherway,

Tulle Hyllested

BEHANDLING  PRIS  VARIGHED 
Mental vægttab – 4 sessioner kr. 3.200,- 4 x  1 – 1,5 time